Gudrun er på plass

Denne plattformen er produsert på Aibel verft i Haugesund og her er vår Molykote G-rapid brukt flittig