Korona før og etter

Se overflatespenning før og etter koronabehandling