Vinn ett års gratis forbruk av drivstoff med Mobil 1™*

Vinn ett års gratis forbruk av drivstoff med Mobil 1™* - Premiens verdi er 20.000 kr.

*20.000 kroner i bensin eller diesel fra Esso-stasjonene i Norge (gavekort). Påmelding til konkurransen er åpen til
31.08.16. Konkurransen er underlagt regler og vilkår. Initiativtaker: ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA,
Polderdijkweg, B-2030 Antwerpen, Belgia. Personlig data registrert av de påmeldte til konkurransen vil bli brukt i
administrasjon av konkurransen, ved premiering og i publisitetsøyemed i etterkant av konkurransen. Alt i samsvar
med Privacy Statement. Bilder er kun for illustrative formål. Gå til www.mobil1.com for å få mer informasjon.
©2016 Exxon Mobil Corporation. Mobil™, Mobil 1™ og Mobil Super™ er logoer og registrerte varemerker av
Exxon Mobil Corporation eller et av deres underselskap.