Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Lindberg & Lund AS (vi) samler inn og behandler personopplysninger.

Lindberg & Lund AS, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning.

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Lindberg & Lund AS, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

1.      Personopplysninger

Vi behandler personopplysningene som du gir oss i egenskap av representant for bedriften for at bedriften skal kunne bli bedriftskunde hos Lindberg & Lund AS, altså organisasjonsnummer, postadresse, navn, e-postadresse, mobilnummer og hvordan du foretrekker å bli kontaktet. Hvis du oppgir personopplysninger for andre enn deg selv når bedriften registreres hos Lindberg & Lund AS, har du ansvaret for at bedriftens representant får informasjon om disse betingelsene og om hvordan vi behandler personopplysninger.

1.1 Hva er formålet for behandlingen av personopplysninger?

Dine personopplysninger, som representant for bedriften, blir behandlet for følgende formål:

 • For å opprette bedriftskontoen hos Lindberg & Lund AS
 • For å adressere fakturaer
 • For å adressere nyhetsbrev, kataloger og tilbud til bedriften
 • For å forenkle prosessen ved eventuelle reklamasjoner
 • For å sende invitasjon til spesielle arrangementer i regi av Lindberg & Lund AS
 • For å sende spesialtilbud og rabatter basert på bedriftens behov og innkjøpshistorikk.
 • For å svare på spørsmål og følge opp etter kontakt med kundeservice for saker som gjelder kundeforholdet ditt.
 • For å gjennomføre kundeundersøkelser i forbindelse med Lindberg & Lund AS.
 • For å ved behov kunne kontakte deg med tilbud om service eller forbedringer av produkter som du tidligere har handlet

Vi er pålagt å oppbevare ordreinformasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Denne historikken slettes etter ti år. Vi oppbevarer også IP-adressen som er benyttet ved bestilling av sikkerhetshensyn.

1.2 Hvor lenge lagres personopplysningene?

Personopplysningene slettes når de ikke lenger er aktuelle eller nødvendige (for eksempel hvis bedriften har vært en inaktiv bedriftskunde) eller når du har bedt om korrigering eller sletting, samt når bedriften avslutter sitt kundeforhold som bedriftskunde hos Lindberg & Lund AS. Hvis vi får informasjon, fra deg eller på andre måter, om at du ikke lenger arbeider i bedriften eller ikke lenger skal representere bedriften hos Lindberg & Lund AS, vil dine personopplysninger slettes.

1.3 Deler vi personopplysningene dine med tredjepart?

Vi deler personopplysningene dine med:

 • Politiet, i forbindelse med etterforskning av lovbrudd (hvis det er et lovpålagt krav)
 • IT-konsulenter som vi fra tid til annen engasjerer for å utføre service og utvikling av systemene våre
 • Når vi overfører opplysningene dine til en annen bedrift som behandler dem på oppdrag for oss som databehandler, har vi avtaler med strenge instruksjoner om behandling av personopplysninger, konfidensialitet og sikkerhet

1.4 Hvilke rettigheter har du?

Du har rett til å be om innsyn i alle personopplysninger som vi behandler om deg.

Du har også rett til å be om korrigeringer eller sletting av personopplysninger, samt til å be om begrensning av den behandlingen av personopplysninger som vedrører deg. Hvis behandlingen av personopplysningene som du vil begrense eller slette er nødvendige for at vi skal kunne oppfylle disse vilkårene, kan bedriftskontoen hos Lindberg & Lund AS bli sagt opp som følge av begrensningen eller slettingen hvis opplysningene ikke byttes ut med opplysninger om en annen representant for bedriften.

Legg merke til at hoveddelen av all kommunikasjon fra Lindberg & Lund AS gjøres i form av e-post. Du kan når som helst melde deg og bedriften din av utsendelseslistene. Det kan du gjøre ved hjelp av en lenke i utsendelsene eller ved å kontakte oss.

Hvis du vil endre kommunikasjonskanal, få tilgang til eller korrigere personopplysningene vi behandler om deg eller benytte deg av en av de andre rettighetene dine, kan du kontakte kundeservice hos Linberg & Lund AS (se kontaktinformasjonen nederst i disse betingelsene).

Hvis du mener at vi har behandlet personopplysningene dine på feil måte, har du rett til å klage til Datatilsynet.

2.      Si opp bedriftskonto

Bedriftskontoen hos Lindberg & Lund AS gjelder inntil videre, og begge partene kan si den opp når som helst. Kontakt kundeservice hos Lindberg & Lund AS for å si opp bedriftskontoen din (se kontaktinformasjonen nederst i disse betingelsene). Bedriftskontoen avsluttes senest 30 dager etter at vi har fått beskjed om at den skal sies opp. Vi har rett til å når som helst si opp bedriftskontoen med umiddelbar virkning.

Hvis bedriften ikke har registrerte kjøp i en periode på 60 måneder, avsluttes bedriftskontoen automatisk, og bedriftens opplysninger slettes med unntak av lovpålagte regnskapsopplysninger. Dette gjelder også hvis bedriften velger å avslutte bedriftskontoen.

3.      Endring av betingelser

Vi har rett til å endre disse betingelsene fra tid til annen. Endringene varsles per e-post, senest en måned før endringene trer i kraft. Du finner alltid den nyeste utgaven av betingelsene på: www.lindberg-lund.no/

4.      Kontakt

Lindberg & Lund AS
Torvuttaket 89, 1540 Vestby

Telefon:               64 97 55 55
E-post:                 post@lindberg-lund.no

Hvis du har spørsmål eller innvendinger til hvordan vi håndterer personopplysninger, kan du kontakte oss