Vi opplever problemer med vårt sentralbord


Vi har for tiden problemer med vårt sentralbord. Det kan oppleves vanskelig å komme gjennom til oss på telefon. 

Vi jobber med å rette opp saken. 

Send gjerne en e-post til post@lindberg-lund.no