Mobil Antifreeze Advanced, 208L

Varenummer: 13654

Inneholder Glysantin® G30® fra BASF. Gir enestående beskyttelse mot frost, korrosjon og overoppheting. Formelen med organisk tilsetningsteknologi (OAT) gir utmerket beskyttelse av aluminiumsmotorer og beskytter radiatorer, sylinderblokker/-hoder og vannpumper – i opptil fem år. FAREKLASSE: | Xn; R22 |
HELSERISIKO Farlig ved svelging. Skadelig eller dødelig ved svelging. Kan forårsake nyresvikt og effekter på sentralnervesystemet. Langvarig eksponering for høye konsentrasjoner av tåke eller væske kan medføre irritasjon på huden, i øynene og i åndedrettssystemet. Injeksjon under huden ved høyt trykk kan gi alvorlige skader.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): M-ANTIFREEZEADV-TD.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): .pdf