MOBIL ATF 320, 4X4L EU-NEE

Varenummer: 13898

Mobil ATF 320 er en olje for automatgirkasser med ekstra høy ytelse. Mobil ATF 320 anbefales for de fleste automatgir i passasjerbiler og kommersielle kjøretøyer. Den passer også for servostyringssystemer, hydraulisk utstyr og enkelte manuelle gir som krever automatgirolje.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): .pdf
Teknisk datablad (Engelsk): .pdf